Overview of the project

Project title:
Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia
Project acronym:
CZ-SK SOUTH LIFE
Project duration:
1 September 2017 – 30 June 2024
Total budget: € 7,024,703

  • EU contribution: € 5,085,000 (72,39 %)
  • Contribution of the Ministry of Environment: € 370,000

Coordinating beneficiary:

  • South Bohemia Region

Associated beneficiaries:
Czech Republic:

  • Krajské školní hospodářství České Budějovice (Regional School Economy České Budějovice)
  • Základní organizace Českého svazu ochránců Onyx (Basic organisation of the Czech Conservationist Association Onyx)

Slovak Republic:

  • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (State Nature Conservancy of the Slovak Republic)
  • Bratislavské regionálne ochranárske združenie (Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development)